MARKÉTA REA KRAUSOVÁ

160_0


Klíč ke spokojenosti a zvládání těžkých situací je v našem TĚLE, v (POD)VĚDOMÍ a v HUMORU.
HLAS osvobozuje a nekompromisně učí autenticitě.
Ano, trauma je přirozenou součástí života. Všichni ho známe.  Ale nemusí nás zatěžovat.

JSME OHROMNĚ KŘEHCÍ …a zároveň DOKÁŽEME PŘEŽÍT TY NEJDRSNĚJŠÍ ZÁŽITKY.  Čím více se dovídám a čím více mám zkušeností, tím více obdivuji a žasnu nad tou ohromnou moudrostí, kterou naše těla nesou.
“Jsi tam, kde je tvé tělo.  …Žiješ to, co žije tvé tělo.  ….A řídí tě tvé podvědomí.”

 

Může Ti být dobře, radostně, spokojeně.
Můžeš si vybrat a tvořit.

Co dělám a co nabízím

Pracuji metodou Somatic Experiencing® (SE) – léčení traumatu, která se orientuje na obnovení přirozených sebe-léčivých sil organizmu. Tím umožňuje zpracování stresu a následků obtížných a traumatických životních událostí, které se následně – jako symptomy – projevují v naší fyziologii i v prožívání. Pracujeme s tělesnou pamětí a nejde o myšlenkově analytické povídání.

Současně používám hlubinnou imaginaci práci s vnitřními “zvířaty“,  která také plně využívá moudrost těla pro obnovu tělesného, mentálního, psychického i spirituálního zdraví. Podporuje nás v osobním růstu, efektivitě rozhodování, znovunalezení vlastní vnitřní autority a integrity. Spojení se s vnitřními průvodci, kteří se dokáží pohybovat i v našem podvědomí je cesta plná léčení a humoru.

PSYCH-K® pracuje s našimi limitujícími podvědomými přesvědčeními a mění je na taková,  která nám umožňují růst, uzdravit se, a prožívat život tak, jak chceme.  Proces je řízen výlučně moudrostí našeho těla, podvědomím a nadvědomím.

HLAS je cestou do nitra a ven, cestou naší pravdy a pravdivosti, odvahy a zranitelnosti, cestou osobní svobody. Hlas odráží naši fyzickou, emocionální i duševní polohu.  Tato práce – Voicing (zvučení) – nás učí spojit prožívání s hlasem, proniká do neprůchozích, zatuhlých míst v těle i psychice a vnáší tam živost. Náš hlas získává na síle, hloubce i výšce a naše prožívání na plnosti, plynutí a volnosti.

Vycházím z celostního přístupu k člověku, který respektuje jedinečnost každého z nás a také jedinečnost každého okamžiku. V každém okamžiku se můžeme nově rozhodnout a objevit nové možnosti bytí a prožívání.

Nabízím individuální sezení a mou rolí je role průvodkyně – to znamená, že vytvářím bezpečný prostor, aby mohl probíhat sebeuzdravující proces. Provádím vás tak, aby se prožité a rozpoznané integrovalo a projevilo se ve vašem životě. Pracuji v českém a anglickém jazyce.

„Znovu a znovu obracím pozornost k Tělu…
tam vnímám, cítím a prožívám pocity, emoce, fyzické vjemy, nápady, představy, myšlenky…
jen tam mohu prožít, že jsem ráda na světě.“