MARKÉTA REA KRAUSOVÁ

Hlubinná imaginace

The Personal Totem Pole Process®
proces osobního totemu, metoda sebe-transformace

Termín hlubinná imaginace (deep imagery) vyjadřuje více rovin. Jde o samotný proces hlubinné imaginace a zárověň jde o místo – dimenzi, kam se tímto procesem dostaneme – místo vědění a poznání uvnitř nás – jako by šlo o další smysl, další způsob poznání světa.

 

HLUBINNÁ IMAGINACE  je jedinečnou kombinací tří různých přístupů a pohledů
❉ Teorie aktivní imaginace, kterou zavedl Dr. C.G. Jung
❉ Holistického přístupu východních filosofií, které vnímají lidskou bytost jako systém vzájemně propojených energií, drah a čaker
❉ Přístupu severoamerických Indiánů a jejich praktik mluvení se zvířaty a učení se od nich

Tato technika nám umožňuje nalézt a integrovat části nás samotných, od kterých jsme odpojeni, na které zapomínáme nebo které nepřijímáme. Také životní situace, které potřebujeme zpracovat. Skrze imaginaci, tedy jinou cestou než přes myšlení a analyzování, se nám dostává nového nadhledu a pochopení sebe sama a toho proč a jak fungujeme.

Tuto metodu vyvinul před více jak 30 lety americký psycholog a psychoterapeut Eligio Stephen Gallegos a pojmenoval ji Personal Totem Pole Process®  (proces osobního totemu). Od té doby propracoval tuto metodu sebe-transformace do hloubky a učí ji po celém světě. Termín “Deep Imagery” nese esenci této práce: přivádí nás k hlubokému poznání nejvnitřnějších rovin nás samých.

Hlubinná imaginace nabízí možnost „cestovat“ do vnitřních světů a setkat se s průvodcem (zpravidla je to zvíře) v každé čakře – energetickém centru. Během cesty se často vynoří bolestivé vzpomínky, na které člověk již zapomněl. Zvířata vědí, která témata jsou připravená a vhodná, abychom se s nimi konfrontovali. Zvířata nás podpoří, právě tak, jak je třeba, a s láskou nás provedou starými zraněními. Vědí jak je uzdravit a jak je integrovat.
Můžeme cestovat nejen do čaker, ale také do tělesných polarit, do snů, do nemoci nebo situace a s pomocí vnitřních průvodců uvolnit traumatickou energii v těle, orgánu nebo v oblasti našeho života.

Tato práce umožňuje osobní rozvoj směrem k nezávislosti, vitalitě a sebelásce. Otevírá nám cestu k vnitřní moudrosti, která nepodléhá názorům a radám druhých lidí. 
Zevnitř našeho systému získáváme informace o tom, co je potřeba pro dokončení a integrování zážitků z minulosti nebo co je potřeba pro náš růst právě teď. Člověk má veškerou moudrost uvnitř sebe. Vnitřní zvířata nás přivádějí zpět k naší původní síle a ztracené celistvosti. Uzdravení se děje zevnitř ven, ve svém vlastním tempu.

Jak probíhá sezení?
Základními kameny přístupu této metody jsou pečlivá pozornost a hluboký respekt, a i když se to nezdá, tak právě proto je velice účinná. Sezení probíhá v příjemném a bezpečném prostoru, klient sedí, leží nebo se pohybuje podle toho, jak probíhá vnitřní cesta. Ode mě jako od průvodce to vyžaduje bdělou pozornost a veliký respekt a důvěru ve vaše i mé vnitřní průvodce.

Délka a cena sezení
Sezení trvá hodinu a půl až dvě hodiny.
Sezení je možné vést i v anglickém jazyce.

V lednu 2023 se rozběhne  výcvik Deep Imagery společný pro Českou a Slovenskou republiku. Více informaci na www.deepimagery.cz