MARKÉTA REA KRAUSOVÁ

Vzdělání

Vystudovala jsem obor Mezinárodní politika a Diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. To bylo bezesporu zajímavé, ale moje srdce tlouklo pro práci s autentickým životem, s člověkem – a začala jsem u sebe. Současně jsem tedy začala studovat školu shiatsu Darja Shiatsu School. To bylo v roce 1998. Od té doby se věnuji zkoumání mystéria lidského bytí, bytí v těle.

Některé z absolvovaných seminářů a výcviků:

• Somatic Experiencing® (tříletý výcvik) – práce s traumatem podle Petra Levina pod vedením Brigitte Itty Wiedenmann (DE),  2011-13

• Disociace a Somatic Experiencing® – postgraduální seminář zaměřěný na práci s disociací, Brigitte Itta Wiedenmann (DE), 2015

• Deep Imagery Training – výcvik hlubinné imaginace – Proces osobního Totemu® – práce s hlubinnou imaginací podle Steva Gallegose, výcvik veden Raffaellou Mayanou Romieri (A), 2016

• Transitions – birth work into 1, intro 2, Experience, Practice, Team Training 2015-18 – praxe integrování porodní dynamiky,  Jullian Gustavson (USA)

• Alpha Nursing  – předcházení traumat při porodní a poporodní péči o dítě, intro a polovina ročního výcviku, Mona Lisa Boyesen, 2013

• Feldenkraisova® metoda  somatického vzdělávání je unikátní přístup k pohybu, fungování lidského těla a schopnosti učit se
– zaměřeno na dech –  Giuseppe Asaro (Švýcarsko),  2015
– spolu s arteterapií, prací s hlasem – Petra Oswaldová, 2009

• Charaktery podle Reicha – Mona Lisa Boyesen, 2013

• Výcvik  pro život  – tříleté  sebezkušenostní  vzdělávání:  Sunder Komala (BRA), Gregor Khushru Steinmauer (A), 2009-11

• Tantra pro ženy, Ženské skupiny, Vědomé umírání, Primární cítění, Síla hlasu – Sunder Komala (BRA), 2006 – 2014

• Tantrické workshopy, Samasátí – Alan Lowen (UK), Art of Being, 2008-9

• Roční tantrický výcvik Posvátné Tělo, vášnivý Duch – John Hawken (UK), SkyDancing, 2007-8

• Roční meditační výcvik Cesta Čaker – Marcela Vujčičová 2005-6

• Přirozený projev – Robert Sättler, 2004-5

• Celoroční taneční vzdělávání – Zuna a Milan Kozánkovi, 2003-4

• Darja Shiatsu School – tříleté studium japonských masáží a čínské medicíny, 1998-2001

• Masér pro sportovní a rekondiční masáž – 2000

zpět