MARKÉTA REA KRAUSOVÁ

Somatic Experiencing® (SE)

Somatické prožívání (zkratka SE) je metoda na zpracování následků stresu, traumat a těžkých životních situací. Posiluje odolnost nervového systému, a proto jej můžeme použít i jako prevenci.

.

Je to velmi jemná práce, kdy vytváříme takové podmínky, aby se uvedl do pohybu sebeobnovující mechanizmus nervového systému.  Umožníme dokončení reakcí a procesů nervové soustavy, které se nestihly dokončit v okamžiku traumatické události. Tím se energie navázaná na minulost vrátí do našeho životního proudu teď a tady. Obnoví se rovnováha, vitalita,  celistvost, dobrý pocit v těle a přirozená radost ze života.

Pracujeme s buněčnou pamětí (pamětí těla), a tak není zapotřebí rozebírat události, které se staly. To co způsobuje trauma není událost samotná, ale přílišné a rychlé zahlcení našeho systému, vyvolané jako reakce na tuto událost. Pracujeme proto se symptomy – tělesným a emočním prožíváním, které vnímáme v přítomném okamžiku. Neznamená to, že nepracujeme s konkrétními událostmi – pracujeme s nimi, a to ať už jsou letité nebo čerstvé.

Učíme se také rozumět tomu, jak praktickty funguje náš nervový systém, a tím získáváme dovednost seberegulace – lidově “situaci dobře ustát.”

Tvůrcem SE je Peter A. Levine. Pracoval s válečnými veterány – mladými lidmi, kteří před nasazením do války byli zdraví a odolní. Po návratu jim klasická medicína pospravovala kosti, svaly, orgány, ale i po delší době přetrvávaly symptomy prožitého traumatu (bolesti hlavy, úzkosti, neschopnost se soustředit, neschopnost cítit radost atd). Dostupné psychoterapeutické metody ani psychofarmaka nepřinášela řešení.
Levine se inspiroval v divoké přírodě a položil si otázku: Jak to, že zvířata žijící v divoké přírodě, i přes všudypřítomnou hrozbu a častý prožitek ohrožení života, nevykazují post traumatický stresový syndrom? Našel odpověď a zjistil, jak umožnit stejnou regeneraci a jak odstranit následky traumatu i našemu složitějšímu nervovemu systému a vypracoval tak metodu SE.

Jak probíhá sezení?
Sezení probíhá v příjemném a bezpečném prostoru, obvykle klient i já sedíme v křeslech nebo na pohodlných židlích. Mluvíme spolu, ale jazyk se zde nepoužívá tak, jak jsme převážně zvyklí –  k vysvětlování, rozebírání a analyzování problému.  Řeč se zde používá jako nástroj pro aktivaci a propojení různých částí mozku, tělesných pocitů, emocí, používá se pro vyjádření prožívaného, což napomáhá nervovému systému k integraci a reorganizaci. Do procesu se zahrnuje celé tělo…zrak, sluch, fyzické vjemy, pohyby těla i v těle, představy, uvědomění, pochopení a významová rovina.

Kdy je dobré SE použít?
V situacích kdy je/bylo něčeho příliš moc, děje se to příliš náhle a příliš rychle. Kdy se cítíme zahlcení. Obzvlášť pokud přetrvávají zdánlivě nevysvětlitelné symptomy, které nejsou medicínsky zdůvodnitelné. Jde například o situce:
❉ úrazy, nehody, autonehody
❉ dlouhodobý stres, vyčerpání
❉ psychosomatické poruchy jako migrény, chronické bolesti, poruchy spánku
❉ traumatické události jako násilí, válečný konflikt, přírodní katastrofy
❉ ztráta blízké osoby
❉ anestezie – prodělaná i jako příprava na operaci

Sezení
Sezení trvá hodinu až hodinu a půl. Často se ptáte na počet sezení – někdy je potřeba několik sezení a jindy jde o dlouhodobější proces.
Sezení je možné vést i v anglickém jazyce.